firmast tegevusvaldkond kontakT
   
Raamatupidamine.

Pidev spetsialiseerumine maailmas on viinud selleni,et paljud firmad püüavad pühenduda kogu oma energia põhitegevusele ja ostavad teenuseid väljast sisse.

Ettevõtte tegevusega kaasneb kohustus pidada raamatupidamise arvestust.Läbipaistev ning süsteemne raamatupidamine võimaldab ettevõtte juhtidel pidevalt jälgida firma finantsseisu ning sellest tulenevalt seada eesmärke lühemas ja pikemas perspektiivis.

Raamatupidamisteenuse sisseostmine on:
* Rahaliselt odavam,kui läheks maksma raamatupidaja ettevõttesse palkamine.
* Ei ole vaja investeerida raamatupidaja töökohta,osta arvutit ja raamatupidamisprogrammi,ei ole koolituskulusid.
* Teenuse pakkuja teadmised on sageli laiemad ja kaasaegsemad,kui vaid ühe ettevütte raamatupidaja kogemused.
 
Meie pakume teenust:

* Pidev raamatupidamine
  Sõlmitakse raamatupidamisteenuste osutamise leping,kus lepitakse kokku perioodiliselt osutatavate teenuste kogus ja maht ning vastav tasu.
  Tasu suurus oleneb raamatupidamise põhipaketi teenuste ja kliendi poolt tellitud lisateenuste hinnast.
  Põhipaketis sisalduvad teenused on:
   dokumentide korrastamine,
   dokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine,
   kassa- ja pangaarvestus,
   müügi- ja ostuvõlgade arvestus,
   maksude arvestus,
   palgaarvestus
   põhivarade arvestus,
   pearaamatu väljatrükk (1 kord kuus),
   bilansi ja kasumiaruande väljatrükk (1 kord kvartalis),
   aruannete koostamine ja esitamine läbi E-Maksuameti vastavalt Eesti Vabariigi seadus-
   andluses sätestatud korrale ja tähtaegadele,
   aruannete koostamine ja esitamine Äriregistrile ja Statistikaametile vastavalt Eesti Vabariigi
   seadusandluses sätestatud korrale ja tähtaegadele
   majandusaastaaruande koostamine.
* Lisa teenused
  Pangaülekannete sooritamine.
  Aruannete koostamine või mingi perioodi raamatupidamine.Enamasti on tegemist aastaaruannete
  koostamisega koos sellele eelneva perioodi raamatupidamisega.
  FIE tuludeklaratsiooni vorm-E vormistamine.
  Tasu selliste teenuste eest on kokkuleppel.
Kuigi asume Haapsalus,on senine praktika näidanud,et tänapäevaste sidevahendite juures ei ole mingi probleem teenindada ettevõtjaid üle Eesti.