firmast tegevusvaldkond kontakT
   
Geodeetilised tööd.

Geodeetilisi töid teostame alates 2002. aastast.
Meie töövaldkond on olnud topograafilised ja geodeetilised mõõdistamised (geoalused,mahamärkimistööd ja teostusjoonised) samuti maareformiga seotud katastrimõõdistamised ja maakorraldustööd.

Kokkuvõtlikult on meie tegevusalad:
* Katastriüksuste moodustamine maa erastamine, tagastamine,riigi omandisse jätmine,munipaliseerimine,
katastriiüksuste jagamine ja liitmine
* Topograafiline mõõdistamine ehk geoaluste ehitiste projektide koostamiseks ja detailplaneeringuteks
* Teostusjooniste koostamine
* Ehitiste mahamärkimine
* Detailplaneeringute koostamine
* Teeprojektide koostamine

Teostame töid enamasti Läänemaal ja Lõuna-Harjumaal (Padise ja Nissi vald).

Meie ettevõte omab järgmisi tegevuslitsentse ja -luba:
* maakorraldustööd - 567 MA-k
* geodeetilised ja kartograafilised tööd - 508 MA
* teehoutööde tegevusluba - 0550